Profesjonalny miernik sygnału satelitarnego i DVB-T

Transformację nadawania sygnału naziemnego z postaci analogowej na cyfrową mamy już za sobą. Wprowadzenie nowego standardu nadawania spowodowało również konieczność stosowania ponadnormatywnych rozwiązań w zakresie pomiarów sygnałów. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego projektowania, wykonania oraz pomiarów instalacji, zarówno telewizji naziemnej, jak i satelitarnej.

Czy poziom sygnału to nadal najważniejszy parametr?

Poziom sygnału wymagany do prawidłowego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej może być niższy o kilkanaście dB niż w przypadku telewizji analogowej. Zatem, choć istotny, nie jest to parametr najważniejszy. Wynika to z dużo większej efektywności modulacji cyfrowej. Daje ona szersze możliwości emisyjne. Nadajnik o tej samej mocy, emitujący sygnał DVB-T, pokryje większy obszar aniżeli nadajnik analogowy tej samej mocy.

miernik sygnału antenowego

Technika pomiaru poziomu sygnału DVB-T różni się od pomiaru poziomu sygnału analogowego. Wynika to bezpośrednio z charakterystyki częstotliwościowej obu typów sygnału. Zdecydowana większość mierników analogowych, mierzy tak naprawdę poziom nośnej wizji sygnału, a więc dość ograniczony zakres częstotliwości wewnątrz danego kanału. Aby prawidłowo zmierzyć jego poziom, należy dokonać pomiaru gęstości mocy całego kanału o szerokości 8 MHz.

Ta podstawowa różnica ma kluczowe znaczenie w momencie, gdy decydujemy się na pomiar sygnału cyfrowego miernikiem dedykowanym do pomiaru sygnałów analogowych. Urządzenie takie da przekłamany wynik, mierząc jedynie fragment kanału. Wobec powyższego ważne jest, aby urządzenia, z których korzystamy, rozróżniały pomiar analogowy oraz cyfrowy.

 

Miernik sygnału satelitarnego i DVB-T  – jakie parametry muszą zostać zmierzone?

 Poziom sygnału to nie jedyny parametr, jaki należy wziąć pod uwagę podczas wykonywania pomiarów cyfrowej telewizji . Równie istotne, o ile nie ważniejsze, są:

  • współczynnik błędu modulacji MER (Modulation Error Ratio) oraz
  • bitowa stopa błędów BER (Bit Error Rate).

Współczynnik MER niesie za sobą informacje o wielkości i rodzaju szumu zakłócającego sygnał. Pogarszający się stosunek C/N (sygnał/szum) powoduje stopniową degradację jakości sygnału (wzrost zaszumienia obrazu). W przypadku sygnału cyfrowego, granica pomiędzy sygnałem idealnym a jego zupełnym brakiem jest bardzo wąska. Dlatego nawet w przypadku niewielkiej degradacji sygnału, na ekranie telewizora można zaobserwować artefakty i zamrożenia obrazu.

Współczynnik MER należałoby traktować bardziej jako miarę marginesu, jaki pozostawia nam instalacja do całkowitego zaniku sygnału, niż jako miarę jakości sygnału. Pominięcie tego parametru podczas pomiarów może spowodować szereg przykrych niespodzianek w przyszłości. W przypadku naziemnej telewizji cyfrowej może być to okresowy zanik sygnału cyfrowego spowodowany np. gorszą pogodą lub przejeżdżającym motocyklem. Pomiar MER i zapewnienie odpowiedniego marginesu pozwoli uniknąć tego typu sytuacji. Dla telewizji DVB-T przy  64-QAM za wartość minimalną należy przyjąć 26 dB MER, z kolei wartości typowe to 30-31 dB.

 

miernik sygnału antenowego

Współczynnik BER to kolejny parametr, który należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania pomiarów sygnału cyfrowego. BER określa ilość przekłamanych w kanale transmisyjnym bitów, które docierają do odbiornika, w stosunku do całkowitej ilości przesłanych bitów. Im ten stosunek jest mniejszy, tym lepiej.

Ponieważ wartości tego parametru są bardzo małe, do zapisu stosuje się postać wykładniczą. I tak na przykład wartość 0,001 jest w tej notacji zapisywana jako 1E-3, czyli 1*10-3. W przypadku parametru BER mało istotna jest dokładna wartość liczbowa tego parametru, lecz rząd wielkości zapisany po literze E. Im większa jest to liczba ujemna, tym lepiej.

Istnieją dwa typy współczynnika BER. W odbiorniku sygnał jest poddawany najpierw procesowi dekodowania, a następnie korekcji błędów Viterbiego, w której do eliminacji błędów są wykorzystywane dane nadmiarowe. Sygnał po korekcji charakteryzuje się znacznie mniejszą ilością błędów. Sygnały przed i po korekcji Viterbiego to dwa różne sygnały z punktu widzenia ilości występujących w nich błędów. Dlatego też definiuje się:

  • bBER, Pre BER, channel BER, BER – bitowa stopa błędów, której pomiar dokonuje się po zdekodowaniu, a przed korekcją Viterbiego. Pomiar tego parametru jest najbardziej istotny z punktu widzenia instalatora.
  • Post BER, vBER, aBER – bitowa stopa błędów, której pomiar dokonuje się po korekcji Viterbiego. Służy do długoterminowej oceny jakości sygnału, a zatem prognozy poprawności pracy instalacji w dłuższym okresie czasu. Nie pozwala jednak ocenić poprawności wykonania samej instalacji.

Kryteria wyboru urządzenia      sygnał satelitarny i DVB-T

Oprócz szerokich możliwości identyfikacji poszczególnych parametrów, które mają istotny wpływ na poprawność wykonania oraz działania instalacji RTV/SAT, kluczowym kryterium wyboru urządzenia będzie również jego funkcjonalność i prostota obsługi.

Z pewnością wygodniejszym będzie miernik mający jedno wejście wspólne dla sygnałów DVB-T/T2 oraz DVB-S/S2. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować uciążliwe przełączanie bądź przekładanie kabla pomiarowego przy pomiarze bezpośrednio z multiswitcha. Praktyczną funkcją okazać się może również możliwość zapisu dokonanych pomiarów do pamięci urządzenia oraz eksportu wyników i wykresów do zewnętrznego komputera. Funkcjonalności te znalazły zastosowanie w profesjonalnych miernikach sygnałów DVB-T, DVB-S i DVB-C marki ROVER.

Pełna gama mierników ROVER z dokładnym opisem ich funkcji i mierzonych parametrów, dostępna jest na stronie www.mierniki.telmor.pl 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *