Jak wyselekcjonować sygnały z różnych nadajników?

wzmacniacz kanałowy WK-410Wprowadzenie cyfrowej formy nadawania miało zapewnić wysoką jakość przesyłanego sygnału i efektywniejsze wykorzystanie przydzielanych częstotliwości poszczególnym emitentom.

Ze względu na swe lokalizacje, topografię terenu i miejscowe potrzeby, zainstalowane nadajniki działają z różną mocą. Często są tylko uzupełniającym elementem doświetlającym dany teren częstotliwością z głównego nadajnika. Dodatkowo coraz większa liczba nadawanych programów, gęstość wykorzystywanych kanałów oraz systemy sieci jednoczęstotliwościowej SFN pokrywające dany region, doprowadziły do swoistego „chaosu w eterze”. Warunki te stanowią spore wyzwanie dla instalatorów, chcących właściwie dobrać anteny i zapewnić Klientom prawidłowy odbiór wszystkich dostępnych programów.

Mamy mało spotykaną w świecie sytuację: obok nadajnika dużej mocy znajduje się nadajnik doświetlający małej mocy. Zwykle na zachodzie Europy mamy gęstą sieć nadajników małej mocy. Różnica w odbiorze polega na tym, że w Polsce niejednokrotnie odbiornik naprzemiennie synchronizuje się z nadajnikiem dużej i małej mocy, ponieważ antena odbiorcza jest w zasięgu obydwu nadajników. Taka sytuacja bardzo często uniemożliwia odbiór multipleksu który jest nadawany w technice SFN.

Jak zatem poradzić sobie w takiej sytuacji? Jak wyselekcjonować sygnały z różnych nadajników, aby cała instalacja działała bez zarzutu?

Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie dwóch anten silnie kierunkowych, takich jak np. T-urbo-T 30. Ponadto, w takiej indywidualnie utrudnionej sytuacji, należy zastosować filtry kanałowe. Pozwolą one wyselekcjonować odpowiednie częstotliwości i stłumić te niepożądane. Urządzeniem spełniającym te wymagania jest przestrajany wzmacniacz kanałowy WK-410.

Anteny kierunkowe należy podłączyć do wejść wzmacniacza WK-410 w taki sposób, żeby jedna z nich odbierała sygnał z nadajnika doświetlającego dla MUXu, dla którego jest realizowane doświetlenie, a druga odbierała pozostałe dwa MUXy z nadajnika głównego. Następnie we wzmacniaczu należy przyporządkować filtry kanałowe dla odpowiednich wejść antenowych (w WK-410 dokonuje się tego zworami). Dzięki temu wzmacniacz, za pomocą torów kanałowych, dokona selekcji poszczególnych multiplexów.

Wzmacniacz WK-410 posiada również wejście VHF, do którego można podłączyć zapowiadaną T-urbo-T V, zoptymalizowaną do odbioru MUX-8, lub klasyczną antenę VHF. W razie potrzeby odbioru pasma UKF należy podłączyć antenę FM do wejścia FM. Oczywiście wszystkie anteny powinny zostać podłączone do wzmacniacza za pomocą kabla żelowanego, który jest przystosowany do zmiennych warunków zewnętrznych i odporny na działanie promieni UV. Wewnątrz budynku polecamy zastosować kabel koncentryczny Tri-Shield, jak np. TT-113PVC (o tym jak wybrać dobry kabel koncentryczny pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych wpisów).

W ten sposób mamy zakończoną instalację, dzięki której uzyskamy odbiór wszystkich sygnałów radiowych i telewizyjnych nadawanych na danym terenie. W przypadkach bardziej skomplikowanych i rozbudowanych instalacji, należałoby jednak sięgnąć po bardziej profesjonalne urządzenia jak wielozakresowe wzmacniacze kanałowe serii WWK np. WWK-861, WWK-951, WWK-982, WWK-1062, WWK-IQ8, dostosowując ich rodzaj do indywidualnych wymogów danej sieci.

1 Komentarz

  1. Mario

    Dobrze mówisz 😉

    Reply

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *