Jak prawidłowo wyposażyć telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową?

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiG z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych i infrastruktury telekomunikacyjnej dla budynków wielorodzinnych, skrzynka telekomunikacyjna mieszkaniowa stanowi jeden z podstawowych elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego oraz integralną część instalacji telekomunikacyjnej budynku wielorodzinnego. Jednak ważne są nie tylko skrzynki same w sobie, ale również ich wyposażenie. W związku z tym często pojawia się pytanie:

Co musi zawierać skrzynka telekomunikacyjna? Jakie elementy i urządzenia powinny zostać umieszczone w skrzynce mieszkaniowej?

W §192e pkt. 2 rozdziału 8a w/w rozporządzenia jest zapis o tym, że instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności m.in. „telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu”.

O ilości zakończeń poszczególnych kabli doprowadzonych do skrzynki mieszkaniowej traktuje z kolei §192f rozporządzenia, w szczególności punkty 5, 6 i 10 tego paragrafu, które precyzują liczbę, rodzaj oraz parametry doprowadzanych przewodów. Wynika z nich, że do każdego mieszkania powinny zostać doprowadzone:

Ponadto wyposażenie powinno obejmować taką samą liczbę odpowiednich gniazd zakończeniowych do tychże przewodów, a więc:

Gniazda zakończeniowe najwygodniej umieścić w komorze krosowej, która w dobrej jakości skrzynkach telekomunikacyjnych jest wyposażeniem standardowym. Należy również pamiętać o gniazdku napięcia elektrycznego 230V, umożliwiającym ewentualne zasilenie przyszłych urządzeń aktywnych.

Rozporządzenie wskazuje zatem wyraźnie, co powinno być zagwarantowane w podstawowym wyposażeniu szafki telekomunikacyjnej w mieszkaniu. Jest to niezbędne minimum, które oczywiście na życzenie inwestora może być rozszerzone o inne elementy i urządzenia.

____

* Należy pamiętać o konieczności umieszczenia nalepki ostrzegającej przed promieniowaniem laserowym na urządzeniu lub wewnątrz szafki telekomunikacyjnej.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *